ПРИЗИВ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА СНЕГА ОТ ТРОТОАРИТЕ И ЛЕДЕНИТЕ ВИСУЛКИ ОТ ПОКРИВИТЕ

    УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

   Във връзка с обилните снеговалежи и натрупването на големи количества сняг по тротоарите и покривите на сградите, на основание чл. 27, ал.1, т. 2 от Наредба за опазване на околната среда и управление на отпадъците на територията на община Тетевен, Ви уведомяваме, че почистването на тротоарите от сняг и лед пред магазините, офисите, фирмите, заведенията, жилищни кооперации и домовете е задължение на собствениците, управителите и ползвателите на тези обекти.

    Складирането на почистения сняг и лед се извършва така, че да не пречи на движението на МПС и пешеходците.

   Снегът по тротоарите затруднява придвижването на пешеходците, както и работата на фирмата за сметосъбиране и сметоизвозване. В тази връзка Ви молим, своевременно да почиствате снега по прилежащите тротоари, около кофите за смет и при възможност надвисналите блокове сняг и висулки от покривите на сградите.

   Общинска Администрация – Тетевен, предварително Ви благодари за проявеното разбиране и съдействие.

Тетевен

bottom logo teteven new green

 

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню