Съобщение от Дирекция ,,Бюро по труда" - гр.Тетевен

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ПО НАСЪРЧИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА ЗАЕТОСТ

Актуални към 17.12.2018 г.

Заявени /свободни работни места за Община ТЕТЕВЕН

Брой
1 Работник,поддръжка 1

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

Актуални към 17.12.2018 г.

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

Брой
1 Механик/електротехник /пo трудов договор / 1
2 Работник рибно стопанство/пo трудов договор / 1

Допълнителна информация може да се получи в Дирекция “Бюро по труда” – гр.Тетевен, ул.”Димитър Благоев” №2а, стая 105, тел. 0678 / 5 24 08 и филиал Ябланица тел. 06991/29 58

Тетевен

bottom logo teteven new green

 

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню