ПОКАНА

П О К А Н А

   Община Тетевен кани фирми, извършващи дейности по печат, пликоване и разнос на данъчни съобщения, да подадат ценови оферти, при проявен интерес от тяхна страна, за изпълнение на поръчка с предмет: “ПЕЧАТ НА СЪОБЩЕНИЯ ЗА ДЪЛЖИМИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА 2019 ГОДИНА, ПЛИКОВАНЕ И РАЗНОС ДО АДРЕС НА ПОЛУЧАТЕЛЯ ”.

   Офертата трябва да съдържа:

  • цена за отпечатване с черен цвят едностранно и двустранно;
  • цена на плик с десен прозорец;
  • цена за доставка до пощенска кутия на територията на РБ.

         Необходимо е да приложите и Удостоверение или Сертификат за извършваната от Вас дейност.

         Офертите ще бъдат оценявани по критерий най-ниска предложена цена.

   Крайният срок за подаване на оферти е 28.12.2018 год. /петък/, до 17.00 ч. в Информационен център на Община Тетевен, пл. Сава Младенов №9.

07.12.2018 г.

Тетевен

bottom logo teteven new green

 

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню