Съобщение от Дирекция ,,Бюро по труда" - гр.Тетевен

ЗАЯВЕНИ / СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

ПО ПРОЕКТ „РАБОТА”

НА ОП „РЧР”

Актуални към 05.11.2018 г.

Заявени /свободни работни места Изисквано образование Брой работни места
1 Общ работник Основно, средно 1
2 Продавач-консултант средно 1

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

ПРОЕКТ ”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”

по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Към 05.11.2018г.

Заявени /свободни работни места за Община Тетевен

Брой
1 Пласьор-стоки 2

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

Актуални към 05.11.2018 г.

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

Брой
1 Производител на изделия от дърво /пo трудов договор / 2
2 Арматурист /пo трудов договор / 15
3 Заварчик /пo трудов договор / 15
4 Кофражист /пo трудов договор / 15
5 Лекар /пo трудов договор / 1
6 Технически секретар /пo трудов договор / 1

Допълнителна информация може да се получи в Дирекция “Бюро по труда” – гр.Тетевен, ул.”Димитър Благоев” №2а, стая 102, тел. 0678 / 5 21 23

Тетевен

bottom logo teteven new green

 

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню