Съобщение относно започване на ремонт по ул. ,,Иван Вазов“ в град Тетевен /отсечката от края на централната част до пресечката с Централна Кооперативна Банка/

Уважаеми граждани, уведомяваме Ви, че на 15 октомври 2018 г. /понеделник/ от 11:00 часа, ще бъде направена първа копка по Проект „Основен ремонт на водопровод, тротоарни и улични настилки по улица „Иван Вазов" /от отсечката от края на централната част до пресечката с Централна Кооперативна Банка/.

Проектът предвижда да се подмени водопровода и водопроводните отклонения в отсечката, по която ще се извършва ремонта и улицата да бъде превърната в пешеходна зона. Ще бъде положена настилка от бетонови павета, ще се изгради отводнителна система, ще бъдат обособени пешеходни зони, места за отдих и др. Целта е да се повиши потенциала на община Тетевен за развитие, чрез благоустрояване на обекти публична общинска собственост.

Молим, гражданите, за разбиране и съдействие по време на изпълнението на проекта!

Тетевен

bottom logo teteven new green

 

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню