Съобщение от Дирекция ,,Бюро по труда" - гр.Тетевен

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

Актуални към 17.09.2018 г.

ЗА УЧИТЕЛИ

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

Брой
1 Учител физика и математика/пo трудов договор / 1
2 Учител математика /пo трудов договор / 1
3 Ресурсен учител- /по трудов договор / 1
4 Учител Теория по специалността „ Малък и среден бизнес „ 1
5 Учител БЕЛ /по трудов договор / 1
6 Учител ФВС /по трудов договор / 1
7 Учител ФВС /по трудов договор / 1
8 Учител Автотранспорт /по трудов договор / 1
9 Учител Практика по проф. „ СТРОИТЕЛ „/по трудов договор / 1
10 Учител Практика по спец. „ Малък и среден бизнес „/по трудов договор / 1
11 Учител Теория по проф. „ СТРОИТЕЛ „/по трудов договор / 1
12 Учител Теория по спец. „ Моделиер техн. на облекло „/по трудов договор / 1
11 Учител френски език /по трудов договор / 1
12 Учител физика /по трудов договор / 1
13 Учител философия /по трудов договор / 1
14 Учител музика /по трудов договор / 1
15 Учител изобразителни изкуство /по трудов договор / 1
16 Учител етика и право /по трудов договор / 1
17 Учител английски език /по трудов договор / 1
18 Учител природни науки /по трудов договор / 1
19 Учител математика /по трудов договор / 1

20 Учител ФВС /по трудов договор / 1
21 Учител детска градина /по трудов договор / 1
22 Учител БЕЛ /по трудов договор / 1

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

ПРОЕКТ ”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”

по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Към 17.09.2018г.

Заявени /свободни работни места за Община Тетевен

Брой
1 Работник озеленяване 2

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

Актуални към 17.09.2018 г.

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

Брой
1 Машинен оператор шиене/пo трудов договор / 7
2 Машинен оператор изолация/пo трудов договор / 5
3 Монтажник електронни елементи/пo трудов договор/ 7
4 Служител запитвания /пo трудов договор / 35
5 Пътен работник /пo трудов договор / 4
6 Производител на изделия от дърво /пo трудов договор / 2

Тетевен

bottom logo teteven new green

 

Актуално от Общински съвет

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню