Обява за военна служба

Със заповед № ОХ-673/14.08.2018 г. на министъра на отбраната на Република България са обявeни 204 вакантни длъжности за войници в Сухопътни войски във военни формирования: София, Смолян,Сливен,Плевен,Карлово,Благоевград,Белене,Пловдив и Свобода които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански училища. Кандидатите трябва да не са по-възрастни от 28 години ,а лицата отговарящи на изискванията по чл.141, ал.6 от ЗОВСРБ не по-възрастни от 41години към датата на подписване на договора.

Във ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ се подава заявление по образец с приложени към него документи. Длъжностите ще се заемат след провеждане на изпит по физическа подготовка по нормативи на Единния армейски тест, изпит-тест за обща култура и събеседване с кандидатите . Информация за необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

ОФИСИ ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНИ ТЕТЕВЕН И ЯБЛАНИЦА

гр. Тетевен тел.0678/5233 и гр.Ябланица тел.06991/2126,

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 31

тел.068/ 603 973 ; 0886 558 614 , в интернет-страниците на Министерството на отбрана и на Централно военно окръжие.

Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен -Ловеч – до 28.09.2018 г.

Тетевен

bottom logo teteven new green

 

Актуално от Общински съвет

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню