Съобщение от Дирекция ,,Бюро по труда" - гр.Тетевен

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

ПРОЕКТ ”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”

по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

към 10.09.2018г.

Заявени /свободни работни места за Община Тетевен

Брой
1 Работник озеленяване 2

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

Актуални към 10.09.2018 г.

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

Брой
1 Машинен оператор шиене/пo трудов договор / 8
2 Машинен оператор изолация/пo трудов договор / 5
3 Монтажник електронни елементи/пo трудов договор/ 7
4 Служител запитвания /пo трудов договор / 35
5 Пътен работник /пo трудов договор / 4
6 Шофьор /пo трудов договор / 1
7 Хигиенист / пo - трудов договор / 1
8 Готвач /по трудов договор / 1

 

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

ЗА УЧИТЕЛИ

Актуални към 10.09.2018 г.

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

Брой
1 Учител физика и математика/пo трудов договор / 1
2 Учител математика /пo трудов договор / 1
3 Ресурсен учител- /по трудов договор / 1
4 Учител Теория по специалността „ Малък и среден бизнес „ 1
5 Учител БЕЛ /по трудов договор / 1
6 Учител ФВС /по трудов договор / 1
7 Учител ФВС /по трудов договор / 1
8 Учител Автотранспорт /по трудов договор / 1
9 Учител Практика по проф. „ СТРОИТЕЛ „/по трудов договор / 1
10 Учител Практика по спец. „ Малък и среден бизнес „/по трудов договор / 1
11 Учител Теория по проф. „ СТРОИТЕЛ „/по трудов договор / 1
12 Учител Теория по спец. „ Моделиер техн. на облекло „/по трудов договор / 1
11 Учител френски език /по трудов договор / 1
12 Учител физика /по трудов договор / 1
13 Учител философия /по трудов договор / 1
14 Учител музика /по трудов договор / 1
15 Учител изобразителни изкуство /по трудов договор / 1
16 Учител етика и право /по трудов договор / 1
17 Учител английски език /по трудов договор / 1
18 Учител природни науки /по трудов договор / 1
19 Учител математика /по трудов договор / 1
20 Учител възпитател група /по трудов договор/ 1
21 Учител история и БЕЛ /по трудов договор / 1
22 Начален учител ПИГ /по трудов договор / 1

23 Учител ФВС /по трудов договор / 1
24 Учител детска градина /по трудов договор / 1
25 Учител помощник възпитател /по трудов договор 1
26 Учител детска градина /по трудов договор / 1
27 Учител БЕЛ /по трудов договор / 1
28
29

Тетевен

bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню