Обява от дирекция "Бюро по труда" гр. Тетевен

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

Актуални към 06.08.2018 г.

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

Брой
1 Помощник готвач/пo трудов договор / 1
2 Помощник готвач /пo трудов договор / 1
3 Машинен оператор шиене/пo трудов договор / 9
4 Рибовъд/пo трудов договор / 2
5 Банцигар/пo трудов договор / 2
6 Машинен оператор изолация/пo трудов договор / 5
7 Монтажник електронни елементи/пo трудов договор/ 7
8 Монтажник метални конструкции /пo трудов договор / 4
9 Монтьор,монтажник на електро и КИП и А съоръжения и инсталации /пo трудов договор / 6
10 Учител физика и математика/пo трудов договор / 1
11 Учител математика /пo трудов договор / 1
12 Учител детска градина /пo трудов договор / 1
11 Учител детска градина /пo трудов договор / 1

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

ПРОЕКТ ”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”

по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Към 06.08.2018г.

Заявени /свободни работни места за Община Тетевен

Брой
1 Работник озеленяване 2


Допълнителна информация може да се получи в Дирекция “Бюро по труда” – гр.Тетевен, ул.”Димитър Благоев” №2а, стая 102, тел. 0678 / 5 21 23

 

ЗАЯВЕНИ / СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

ПО ПРОЕКТ „РАБОТА”

НА ОП „РЧР”

Актуални към 06.08.2018 г.

Заявени /свободни работни места Изисквано образование Брой работни места
1 Шофьор,специален тежкотоварен автомобил

Валидно СУМПС

Кат.В,С,Д,Е,СЕ

5
2 Работник поддръжка няма 2
3 Пазач, невъоръжена охрана няма 4
4 Общ работник няма 1

Тетевен

bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню