Съобщение от ВиК - Тетевен

ПРОИЗВОДСТВЕНО ПОДЕЛЕНИЕ ТЕТЕВЕН "ВиК"АД гр.ЛОВЕЧ съобщава, че:


1. Поради замътване на водохващане "Болованджика" и "Брестнишка лъка" днес 25 юли 2018 г. временно ще бъде нарушено водоподаването за гр.Тетевен и с.Рибарица

2. Поради замътване на водохващане „Видрите” днес 25 юли 2018 г. временно ще бъде нарушено водоподаването за с.Гложене и мах.Асен, с.Градежница, с.Български извор, с.Галата

3. Поради замътване на кладенец „Трите езера” и НВ„Изворин дол”, днес 25 юли 2018 г. временно ще бъде нарушено водоподаването за кв.Полатен, гр.Тетевен.

Тетевен

bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню