Покана за среща с кметовете на населени места и животновъди, във връзка с взетото решение на заседание на Общинската епизоотична комисия от 23.07.2018 год.

Общинска администрация - Тетевен уведомява собствениците на животни на територията на община Тетевен, че на 30.07.2018 год. от 13:30 часа в салона на община Тетевен ще бъде организирана среща с кметовете на населени места и животновъди, във връзка с взетото решение на заседание на Общинската епизоотична комисия от 23.07.2018 год. на основание Заповед №РД 09-647/16.07.2018 год. на Министъра на земеделието, храните и горите, съгласувана от Министъра на вътрешните работи. Заповедта касае предприемане на превантивни мерки на територията на цялата страна за недопускане разпространението на болестите – Инфлуенца (грип) по птиците и Чума по дребните преживни животни, във връзка с възникнали огнища в област Бургас и област Ямбол, както и усложнената епизоотична обстановка по отношение на болестта Африканска чума по свинете на територията на съседни държави членки и трети страни и опасност от проникването й на територията на Република България.

Тетевен

bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню