Обява от дирекция "Бюро по труда" гр. Тетевен

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

Актуални към 09.07.2018 г.

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

Брой
1 Сервитьор/пo трудов договор / 1
2 Помощник готвач/пo трудов договор / 1
3 Администратор хотел/пo трудов договор / 1
4 Помощник готвач /пo трудов договор / 1
5 Машинен оператор шиене/пo трудов договор / 9
6 Рибовъд/пo трудов договор / 2
7 Банцигар/пo трудов договор / 2
8 Машинен оператор изолация/пo трудов договор / 9
9 Монтажник електронни елементи/пo трудов договор/ 8
10 Стругар/пo трудов договор / 1
11 Хигиенист /пo трудов договор / 1
12 Работник производство на млечни продукти /пo трудов договор / 1

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ПО НАСЪРЧИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА ЗАЕТОСТ

Актуални към 09.07.2018 г.

Заявени /свободни работни места за Община ТЕТЕВЕН

Брой
1 Пазач,портиер 1

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

ПРОЕКТ МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”

по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Към 09.07.2018г.

Заявени /свободни работни места за Община Тетевен

Брой
1 Работник озеленяване 1

 

ЗАЯВЕНИ / СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

ПО ПРОЕКТ „РАБОТА”

НА ОП „РЧР”

Актуални към 09.07.2018 г.

Заявени /свободни работни места Изисквано образование Брой работни места
1 Контрольор качество няма 2
2 Бобиньор ел.машини няма 2
3 Шофьор,специален тежкотоварен автомобил

Валидно СУМПС

Кат.В,С,Д,Е,СЕ

5
4 Общ работник

няма

2
5 Помощник готвач

няма

1
6 Работник, товаро-разтоварна дейност       няма 7
7 Работник поддръжка няма 2
8 Пазач,невъоръжена охрана няма 4
9 Общ работник няма 1

Тетевен

bottom logo teteven new green

 

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню