Съобщение от Дирекция ,,Бюро по труда" - гр.Тетевен

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

Актуални към 02.07.2018 г.

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

Брой
1 Сервитьор/пo трудов договор / 1
2 Помощник готвач/пo трудов договор / 1
3 Администратор хотел/пo трудов договор / 1
4 Помощник готвач /пo трудов договор / 1
5 Машинен оператор шиене/пo трудов договор / 9
6 Рибовъд/пo трудов договор / 2
7 Банцигар/пo трудов договор / 2
8 Машинен оператор изолация/пo трудов договор / 9
9 Монтажник електронни елементи/пo трудов договор/ 8
10 Стругар/пo трудов договор / 1
11 Хигиенист /пo трудов договор / 1
12 Работник производство на млечни продукти /пo трудов договор / 1

 

 

ЗАЯВЕНИ / СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

ПО ПРОЕКТ „РАБОТА”

НА ОП „РЧР”

Актуални към 02.07.2018 г.

Заявени /свободни работни места Изисквано образование Брой работни места
1 Машинен оператор шиене няма 3
2 Продавач-консултант няма 3
3 Контрольор качество няма 2
4 Бобиньор ел.машини няма 2
5 Метач няма 10
6 Шофьор,специален тежкотоварен автомобил

Валидно СУМПС

Кат.В,С,Д,Е,СЕ

5
7 Продавач хранителни продукти

няма

1
8 Работник,поддръжка

няма

1
9 Общ работник

няма

2
10 Помощник готвач

няма

1
11 Работник, товаро-разтоварна дейност       няма 7
12 Работник поддръжка няма 2
13 Пазач,невъоръжена охрана няма 4
14 Общ работник няма 1

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

ПРОЕКТ ”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”

по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Към 02.07.2018г.

Заявени /свободни работни места за Община Тетевен

Брой
1 Работник озеленяване 3

Допълнителна информация може да се получи в Дирекция “Бюро по труда” – гр.Тетевен, ул.”Димитър Благоев” №2а, стая 102, тел. 0678 / 5 21 23

Тетевен

bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню