Съобщение за извършена проверка на паркирани на общински терени изоставени и излезли от употреба МПС

Община Тетевен уведомява гражданите, че на основание чл.167, ал.2, т.3, във връзка с чл. 143, ал.7 и ал.8 от Закона за движение по пътищата, със своя заповед Кметът на общината е определил комисия, която е извършила проверка на паркирани в общински терени- тротоарни, улични платна, паркове и градини изоставени и излезли от употреба МПС.

До момента комисията е описала констатираните МПС във всяко едно от населените места. МПС, които имат регистрационни номера ще бъда дадени на органите на МВР за установяване на собствениците, след което ще бъде определен срок и дадени предписания за премахване на автомобилите и освобождаване на общинските терени.

За МПС без регистрационни номера и установен собственик ще следва процедура по освобождаване на терените и принудително преместване при спазване на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците, Закона за общинската собственост и Закона за движение по пътищата.

Община Тетевен призовава всички собственици и упълномощени да ги ползват лица своевременно да предприемат необходимите действия с цел освобождаване на общинските терени.

ОБЩИНА ТЕТЕВЕН

Тетевен

bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню