Служителите от Областен екип по приемна грижа-Ловеч преминаха обучение за повишаване на квалификацията си на теми, свързани с прояви на насилие над деца и превенция

В тридневно специализирано обучение на тема „Проява на насилие над деца. Определение. Видове насилие. Причини. Превенция“, проведено в град Ловеч от Симеон Тодоров, служителите на Областен екип по приемна грижа-Ловеч по Проект „Приеми ме 2015“ повишиха своята квалификация и мотивация за работа на специалистите по приемна грижа.

Чрез използването на интерактивни методи при реализацията на квалификационните форми с екипа, пряко зает с работа по приемна грижа, се цели разширяване и обогатяване на уменията им, за предоставяне на подкрепа, насочена към конкретните потребности на приемните семейства. Задача на обучението е да се усъвършенстват уменията на екипите за сътрудничество със специалистите от институциите, с които си взаимодейства ОЕПГ и работа в екип, както и надграждане на практически умения за индивидуална работа със семейства, чийто приемни деца са били жертви на насилие.

           

Тетевен

bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню