Обява за военна служба

Със заповед № ОХ-372/02.05.2018 г. на министъра на отбраната на Република България са обявeни

78 вакантни длъжности за приемане на военна служба във формированията на Военновъздушните сили на лица,завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина . Във ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ се подава заявление по образец с приложени към него документи. Кандидатите трябва да отговарят на изискванията по чл.141,ал.1 или ал.6 от ЗОВСРБ.

Информация за необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 31

тел.068/ 603 973 ; 0886 558 614 , в интернет-страниците на Министерството на отбрана и на Централно военно окръжие и в офисите за водене на военен отчет в общините Тетевен тел.0678/52333 и Ябланица тел.06991/2126.

Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен –Ловеч е различен за отделните формирования:до-15, до-20,до-22 и до 29.06 .2018 г.

Тетевен

bottom logo teteven new green

 

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню