Дирекция "Бюро по труда" - гр. Тетевен обявява следните свободни работни места

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

Актуални към 28.05.2018 г.

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

Брой
1 Обръщач/пo трудов договор / 1
2 Машинен оператор шиене/пo трудов договор / 7
3 Лекар /пo трудов договор/пo трудов договор / 1
4 Социалев работник/пo трудов договор / 1
5 Сезонен работник земеделие/пo трудов договор / 5
6 Сервитьор/пo трудов договор / 1
7 Помощник готвач/пo трудов договор / 1
8 Администратор хотел/пo трудов договор / 2
9 Помощник готвач /пo трудов договор / 2
10 Общ работник/пo трудов договор / 1
11 Машинен оператор шиене/пo трудов договор / 10
12 Рибовъд/пo трудов договор / 2
13 Банцигар/пo трудов договор / 2
14 Машинен оператор изолация/пo трудов договор / 10
15 Монтажник електронни елементи/пo трудов договор/ 10
16 Стругар/пo трудов договор / 1

 

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 

ПРОЕКТ  ”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ” 

по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Към 28.05.2018г.

Заявени /свободни работни места за Община Тетевен

Брой
1 Технически сътрудник 1
2 Работник озеленяване 2

Допълнителна информация може да се получи в Дирекция 

Тетевен

bottom logo teteven new green

 

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню