СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ОСТАВЯНЕТО НА СТРОИТЕЛНИ, ОТОПЛИТЕЛНИ И ДРУГИ МАТЕРИАЛИ ПО ТРОТОАРИТЕ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Уведомяваме Ви, че на основание чл. 9, т. 6 от Наредбата за опазване на обществения ред и сигурност на гражданите на територията на община Тетевен: „Забранява се: Оставянето на строителни, отоплителни и други материали по тротоарите за повече от 7 дни; по улиците, паркингите и пешеходните зони за повече от 12 часа, като след пренасянето им, местата под тях се почистват основно.“

Тетевен

bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню