Обява за военна служба

Със заповед № ОХ-206/09.03.2018 г. на министъра на отбраната на Република България са обявявeни 62 вакантни длъжности за приемане на военна служба във военните формирования 22980-София, 28860-Горна Малина, 32450-Мокрен към Съвместно командване на силите.Във Военно окръжие ІІ степен – Ловеч се подава заявление по образец с приложени към него документи. Кандидатите трябва да имат средно или по-високо образование, да не са по-възрастни от 28 години, а лицата, отговарящи на чл.141, ал.6 от ЗОВСРБ-не по-възрастни от 41 години, да са български граждани, да не са осъждани, да са годни за военна служба, да са психически пригодни.

Длъжностите ще се заемат след провеждане изпит по физическа подготовка по нормативи на Единния армейски тест, тест за обща култура и събеседване с кандидатите Информация за необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 31

тел.068/ 603 973 ; 0886 558 614 , в интернет-страниците на Министерството на отбрана и на Централно военно окръжие и в офисите за водене на военен отчет в общините Тетевен тел.0678/52333 и Ябланица тел.06991/2126.

Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен -Ловеч - 09.05.2018 г.

Тетевен

bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню