Обява от дирекция "Бюро по труда" гр. Тетевен

За вас, безработни!

Агенция по заетостта Дирекция “Бюро по труда”- гр.ТЕТЕВЕН

Уведомява безработните лица от община ТЕТЕВЕН, че продължава приема на заявления за включване в следните обучения за професионална квалификация по Проект „Надграждане чрез нови възможности за обучение и заетост”:

Обучение – вид, наименование/специалност Образова-телни изисквания Крайна дата за подаване на заявление
1

Професия – „Шивач

Специалност „ Шивачество”

4 клас 16.03.2018г.
2

Професия – „Заварчик.,

Специалност „ Заваряване”

4 клас 26.03.2018.
3

Професия – Оператор в дървообработването”,

Специалност „ Производство на мебели”

10 клас 25.05.2018г.

Курсовете ще се проведат в периода март – юли 2018 г.

Професия – „Шивач”- от 20 лица от 22.03.2018г. до 29.05.2018г.-обучението ще се извършва в „Арте Италиана” гр.Тетевен

Професия – „Заварчик”- от 15 лица от 02.04.2018г. до 01.06.2018г.- обучението ще се извършва в „ПЕЛА” с. Градежница

Професия – Оператор в дървообработването”:

I-ва група -от 20 лица от 16.04.2018г. до 12.06.2018г.- обучението ще се извършва в „Хармония ТМ”гр.Тетевен

II-ра група-от 20 лица от 02.05.2018г. до 27.06.2018г.- обучението ще се извършва в „Арте Италиана” гр.Тетевен

III-та група-от 15 лица от 16.05.2018г. до 10.07.2018г.- обучението ще се извършва в „Арте Италиана” гр.Тетевен

IV-та група –от 15 лица от 16.05.2018г. до 10.07.2018г.- обучението ще се извършва в ”Бук Експорт Импорт” с.Гложене

V-та група-от 15 лица от 31.05.2018г. до 24.07.2018г.- обучението ще се извършва в „Арте Италиана” гр.Тетевен

VI-та група-от 15 лица от 31.05.2018г. до 24.07.2018г.- обучението ще се извършва в ”Бук Експорт Импорт” с.Гложене

По време на обучението на курсистите ще бъде изплащана стипендия в размер на 8 лв. за всеки присъствен ден, както и транспортни разходи за тези, които живеят в населено място извън град Тетевен

Кандидатите трябва да са регистрирани в бюрото по труда лица, попадащи в една от следните групи:

q Безработни младежи до 29г.;

q Продължително безработни лица;

q Безработни лица над 50 годишна възраст;

q Безработни без професия, без квалификация или с нетърсена на пазара на труда професионална квалификация;

q Неактивни лица, желаещи да работят в т.ч. обезкуражени лица;

За обученията могат да кандидатстват и нерегистрирани в бюрото по труда лица, които не работят и не учат. Тези лица могат да подадат заявление след регистрация в дирекция „Бюро по труда” в гр. Тетевен

Заинтересованите лица могат да получат допълнителна информация в Дирекция “Бюро по труда” – гр.Тетевен – стаи 101, 102, 103, 105, както и на тел. 0678 / 5 24 08

Тетевен

bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню