Дирекция 'Бюро по труда" гр. Тетевен обявява следните свободни работни места

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

Актуални към 12.03.2018 г.

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

Брой
1 Машинен оператор шиене /пo трудов договор / 4
2 Старши специалист/пo трудов договор / 1
3 Сезонен работник, земеделие/пo трудов договор / 6
4 Оператор филтър/пo трудов договор / 2
5 Машинен оператор смесване/пo трудов договор / 2
6 Общ работник/пo трудов договор / 5
7 Сервитьор/пo трудов договор / 3
8 Обръщач/пo трудов договор / 2
9 Главен експерт/пo трудов договор / 1
10 Техник качествени измервания/пo трудов договор / 1
11 Машинен оператор пр-во ПИ/пo трудов договор / 20
12 Сортировач/пo трудов договор / 1
13 Монтажник електрически елементи/пo трудов договор / 20
14 Електротехник промишлено предприятие/пo трудов договор / 1
15 Ресурсен учител /пo трудов договор / 1
16 Учител по математика /пo трудов договор / 1
17 Машинен оператор шиене /пo трудов договор / 10

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

ПРОЕКТ МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”

по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Към 12.03.2018г.

Заявени /свободни работни места за Община Тетевен

Брой
1 Асистент-продавач 1
2 Рецепционист -хотел 1
3 Работник озеленяване 5
4 Ръководител проект 1

                                           СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

ПРОЕКТ ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ”

по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Към 12.03.2018г.

Заявени /свободни работни места

Брой
1

Шивач   - етап 2 фаза 2

1

Допълнителна информация може да се получи в Дирекция “Бюро по труда” – гр.Тетевен, ул.”Димитър Благоев” №2а, стая 103, тел. 0678 / 5 21 23

 

Тетевен

bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню