Дирекция 'Бюро по труда" гр. Тетевен обявява следните свободни работни места

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

Актуални към 20.02.2018 г.

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

Брой
1 Машинен оператор шиене /пo трудов договор / 6
2 Оператор производствена линия /пo трудов договор / 3
3 Рибовъд/пo трудов договор / 1
4 Психолог/пo трудов договор / 1
5 Социален работник/пo трудов договор / 1
6 Рехабилитатор/пo трудов договор / 1
7 Логопед/пo трудов договор / 1
8 Медицинска сестра/пo трудов договор / 1
9 Старши специалист/пo трудов договор / 1
10 Работник сладкарско производство/пo трудов договор / 5
11 Сезонен работник, земеделие/пo трудов договор / 6
12 Инжинер индустриални машини/пo трудов договор / 3
13 Инжинер качество/пo трудов договор / 3
14 Монтажник кабели/пo трудов договор / 20
15 Машинен оператор/пo трудов договор / 10
16 Оператор филтър/пo трудов договор / 2
17 Машинен оператор смесване/пo трудов договор / 2
18 Общ работник/пo трудов договор / 5
19 Сервитьор/пo трудов договор / 3
20 Обръщач/пo трудов договор / 5

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 

ПРОЕКТ  ”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ” 

по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Към 20.02.2018г.

Заявени /свободни работни места за Община Тетевен

Брой
1 Асистент-продавач 1
2 Рецепционист -хотел 1
3 Работник озеленяване 5

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 

ПРОЕКТ  ”ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ” 

по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Към 20.02.2018г.

Заявени /свободни работни места

Брой
1

Шивач   -  етап 2 фаза 2

1

Допълнителна информация може да се получи в Дирекция “Бюро по труда” – гр.Тетевен, ул.”Димитър Благоев” №2а, стая 103, тел. 0678 / 5 21 23

Тетевен

bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню