Обява за начална военна подготовка

      Набиране на кандидати, отговарящи на изискванията на чл.59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република Бъкгария, желаещи да получат НАЧАЛНА ВОЕННА ПОДГОТОВКА през 2018 година за времето от 12.03. до 05.04.2018 година и от 01.10.до 26.10.2018 година в Единен център за начална подготовка-Плевен. Българските граждани сключват договор за обучение при явяването си в специализирания учебен център, като за времето на курса им се осигурява:

1.настаняване, изхранване, униформа ;

2.безплатно медицинско обслужване;

3.задължително застраховане срещу смърт и нетрудоспособност.

Финансовото осигуряване на курсовете е за сметка на Министерството на отбраната.

Завършилите обучението си имат предимство при кандидатстване за приемане на военна служба и служба в доброволния резерв при равни други условия.

Информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 31

тел.068/ 603 973 ; 0886 558 614 , в интернет-страниците на Министерството на отбрана и на Централно военно окръжие, в офисите за водене на военен отчет в общините Тетевен тел.0678/52333 и Ябланица тел.06991/2126.

Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен -Ловеч за първа смяна- 15.02.2018 г. ; за втора смяна-31.07.2018 г.

Тетевен

bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню