Дирекция 'Бюро по труда" гр. Тетевен обявява следните свободни работни места

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
Актуални към 22.01.2018 г.

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА Брой
1 Машинен оператор шиене /пo трудов договор / 10
2 Оператор производствена линия /пo трудов договор / 3
3 Рибовъд/пo трудов договор / 4
4 Психолог/пo трудов договор / 1
5 Социален работник/пo трудов договор / 1
6 Рехабилитатор/пo трудов договор / 1
7 Логопед/пo трудов договор / 1
8 Медицинска сестра/пo трудов договор / 1
9 Учител по математика и физика/пo трудов договор / 1

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА  ПО  НАСЪРЧИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА ЗАЕТОСТ

 Актуални към 22.01.2018 г.

Заявени /свободни работни места за Община ТЕТЕВЕН

Брой
1 Общ работник, промишлеността 1

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 

ПРОЕКТ  ”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ” 

по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Към 22.01.2018г.

Заявени /свободни работни места за Община Тетевен

Брой
1 Монтажник 1

 

                                           СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 

ПРОЕКТ  ”ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ” 

по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Към 22.01.2018г.

Заявени /свободни работни места

Брой
1

Шивач   -  етап 2 фаза 2

1

Допълнителна информация може да се получи в Дирекция “Бюро по труда” – гр.Тетевен, ул.”Димитър Благоев” №2а, стая 103, тел. 0678 / 5 21 23

 

Тетевен

bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню