СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“ В ОБЛАСТЕН ЕКИП ПО ПРИЕМНА ГРИЖА – ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПО ПРОЕКТ „ПРИЕМИ МЕ 2015“

  1. За длъжността „Социален работник“ ОЕПГ – 2 /две/ щатни бройки – Община Тетевен - изнесено работно място с обхват на работа Община Тетевен:

 

 

Име, презиме, фамилия

Окончателен резултат от интервюто

/общ брой точки/

1. Милка Момчилова Консулова 348
2. Нели Цачева Генова 302

 

 

 

 

 

 

Председател на Комисията:

Д-р Димитър Димитров

Администратор проект

Тетевен

bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню