Покана за обществено обсъждане на горскостопански план за горските територии, собственост на община Тетевен

Регионална дирекция по горите – Ловеч и Ръководството на община Тетевен, уведомяват обществеността и заинтересованите органи, че е изработен  горскостопански план за горските територии, собственост на община Тетевен, попадащи в землището на с. Рибарица, общ. Тетевен –район на дейност на ЮЗДП ТП ДГС - Рибарица.

            На основание чл. 90, ал.2 от Наредба № 18 / 07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горски територии на 23.11.2017 г. (четвъртък) от 11:00 часа в сградата на община Тетевен с адрес гр. Тетевен, пл. “Сава Младенов” № 9, в салона на Общината, ще се проведе ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на изготвения горскостопански план за горските територии, собственост на община Тетевен.

Материалите от извършената инвентаризация и изготвения горскостопански план са на разположение на заинтересованите лица и органи както следва:

           

В община Тетевен, гр. Тетевен, ул. “Иван Вазов” № 42,ет.2, ст.205 всеки работен ден от 8:30 до 16:30.

           

           

Становища, писмени предложения и препоръки по предмета на общественото обсъждане се приемат до датата на общественото обсъждане:

-          писмено в сградата на община Тетевен, гр.Тетевен, пл.“Сава Младенов ” № 9

-          на е-mail: mayortn @ abv . bg

Записка вижте тук.

Тетевен

Актуално от Общински съвет

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню