Провеждане на открита приемна на Областен информационен център - Ловеч в град Тетевен

23

 

Изх.№ Е 540/ 19.10.2017 г.

 

ОТНОСНО: Провеждане на открита приемна на Областен информационен център- Ловеч в град Тетевен

            

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Областен информационен център – Ловеч Ви кани на събитие тип „Открита приемна“ във Вашия град на тема „Предстоящи възможности до края на 2017“, която ще се проведе от 10.30 часа на 23 октомври 2017 г. в залата на Общински съвет-Тетевен, град Тетевен.

Целта на събитието е да бъдат представени предстоящите до края на 2017 г. възможности за безвъзмездно финансиране на проекти по Програмата за развитие на селските райони и Оперативните програми в областта.

За участие в откритата приемна са поканени представители на общинска администрация, неправителствени организации, земеделски стопани, читалища и местен бизнес.

Моля да потвърдите Вашето участие на ел.поща oic.lovetch@gmail.com или нa телефон 068/604 297. Ще се радваме да Ви приветстваме на срещата и да Ви предоставим актуална и полезна за Вас информация. 

 

23 октомври 2017 г., Зала на Общински съвет, гр. Тетевен

 

10:30 – 10:40

Регистрация, откриване и представяне на дневния ред на събитието

експерт ОИЦ-Ловеч

10:40 – 11:10

Информационен панел

Представяне на предстоящи възможности за безвъзмездно финансиране на проекти  по ПРСР и ОП до края на 2017 г.

експерт ОИЦ- Ловеч

11:10 – 12:00

Открита приемна

въпроси и отговори

12:00

Закриване

 

 

С УВАЖЕНИЕ,

РОСИЦА ДЕНЧЕВА, УПРАВИТЕЛ НА ОИЦ – ЛОВЕЧ

 

24

Тетевен

Актуално от Общински съвет

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню