Приемната грижа е социална услуга, която предоставя възможност на деца в риск да живеят в семейна среда

123

Проектът "Приеми ме 2015" има за цел да подкрепи процеса на деинституционализация на деца като се създава и реализира устойчив модел за развитие на грижа за деца в семейна среда.  

Приемната грижа означава да се грижиш за дете в твоя собствен дом,защото родителите му не са в състояние да полагат грижи за него. Приемните родители приемат детето като член на семейството, но без да го осиновяват. Настаняването и отглеждането на дете в приемно семейство има за цел да гарантира основното право детето да расте и да се развива в семейна среда.

Приемната грижа бива доброволна и професионална

Доброволна приемна грижа – в приемни семейства, преминали базов курс на обучение, които получават средства за отглеждане на настаненото при тях дете, детски надбавки и целеви помощи при възникване на потребност;

Професионална приемна грижа – в приемни семейства, преминали курс на обучение за допълнителна квалификация за професионална приемна грижа, които освен средствата за отглеждане на настаненото дете, получават финансово възнаграждение

 • за отглеждане на едно дете – 150 % от минималната работна заплата ;
 • за отглеждане на две деца - 160 % от минималната работна заплата ;
 • за отглеждане на повече деца – 170 % от минималната работна заплата.

Осигурява се месечен бюджет за издръжка на деца, настанени в приемни семейства, въз основа на договора за настаняване и в съответствие с възрастта, се определят спрямо гарантирания минимален доход (ГМД):

 • за дете от 0 до 3 г. – 4 x ГМД;
 • за дете от 3 до 14 г. – 3 x ГМД;
 • за дете от 14 до 18 г., а ако учи до 20 г. – 4 x ГМД;
 • за дете с увреждане, настанено в приемно семейство – добавка от 1,2 ГМД.

Съгласно Плана за развитие на социалната услуга „Приемна грижа“ за периода 2017/2018 г. в Община Тетевен се провежда прием на общо 15 приемни родители/семейства с конкретни профили, предоставящи спешно настаняване, заместваща приемна грижа, краткосрочна и дългосрочна грижа, разпределени за определен профил на деца, потенциални потребители на услугата „приемна грижа“:

 • 3 бр. за дете от 0 до 7 години, ниво родилен дом, спешно настаняване;
 • 5 бр. за деца от 3 до 18/20 г. с увреждания;
 • 7 бр. за деца от 3 до 18/20 г. жертви на трафик, насилие, без родителски грижи, изведени от институция, за осиновяване.

Приемната грижа е отговорно решение!

За да бъдете приемен родител е необходимо:

 • Да имате достатъчно пространство в дома си и време да общувате с детето;
 • Да сте клинично здрав;
 • Да не сте осъждан;
 • Да не сте лишаван от родителски права;
 • Да нямате проблем с алкохол и наркотици;

Всеки заявил желанието си да стане приемен родител преминава

 специализиран курс на обучение и социално проучване.

За повече информация и контакти, можете да се свържете с нас:

Областен екип по приемна грижа - Ловеч

Адрес: гр. Ловеч, бул. „България“ 3, ет.3, ст.310, тел: 068/ 604 378

Началник Областен екип по приемна грижа – Ловеч моб. тел: 0884 332393

Областен екип – Тетевен

Адрес: гр. Тетевен, ул. „Иван Вазов“ 42, ет.3, ст. 303

моб.тел:0885 400096

Тетевен

Актуално от Общински съвет

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню