Прием на документи на кандидати за приемни родители в Община Тетевен продължава

„Приемна грижа” е социална услуга, чрез която мярката за закрила на детето „настаняване в приемно семейство” гарантира основното му право – да расте и да се развива в семейна среда. Тя цели да осигури сигурен и безопасен начин на живот за деца, които поради различни причини не могат да го получат в собствените си семейства.

 

Какво е приемна грижа?

ü  Приемната грижа означава да се грижиш за дете или деца в твоя дом, защото техните родители не са в състояние да полагат грижи за тях;

ü  Приемната грижа е една възможност за децата, лишени от грижите на собствените си родители, да живеят в семейна среда;

 

Кои деца се нуждаят от приемна грижа?  

     

ü  Родителите им са тежко болни или са в затвора;

ü  Родителите им са починали;

ü  Семейството им е много бедно или е в тежка криза;

ü  Детето е жертва на насилие в семейството си;     

ü  Има риск детето да бъде настанено в институция;            

Какви са видовете настаняване?

ü  Краткосрочно – за срок до една година;

ü  Дългосрочно – за срок по-голям от една година;

ü  Спешно – с цел запазване живота и здравето на детето; 

ü  Заместваща приемна грижа – за кратък период от време, например когато приемният родител на едно дете ползва своя годишен отпуск или е в болнични;

Каква може да бъде приемната грижа?

 

ü  Доброволна приемна грижа – в приемни семейства, преминали базов курс на обучение, които получават средства за отглеждане на настаненото при тях дете, детски надбавки и целеви помощи при възникване на потребност;

 

ü  Професионална приемна грижа – в приемни семейства, преминали допълнителен курс на обучение, които освен средствата за отглеждане на настаненото дете, получават и финансово възнаграждение за труда си и им се води трудов стаж.

Кой може да стане приемен родител?

 

ü  Едно лице или двойки, които са женени или живеят на семейни начала;

ü Хора, с или без собствени деца;

ü Хора, с различни степен на образование, с различни възраст, пол, религия, етнически произход;

ü Хора, които живеят в собствено жилище или в жилище под наем;

Най-важното е:

 

ü  Да обичате децата;

ü  Да имате желание да се грижите за дете;

ü  Да имате време и място в живота си да дарите с любов дете, което е преживяло много трудности;

ü  Да сте пълнолетен, в добро физическо и психическо здраве, без криминално минало;

ü  Да сте отворени за обучение и подкрепа;

Каква подкрепа получавате като приемен родител?

ü  Обучение, възможност за индивидуално и групово  консултиране, посредничество и ползване на допълнителни социални услуги преди и след настаняването на дете в семейството Ви чрез планирани срещи, но и при всеки спешен случай на нужда;

 

ü  Ежемесечна финансова подкрепа за покриване нуждите на детето, а ако сте професионален приемен родител – и възнаграждение за труда Ви; 

ü  Възможност да споделяте и обменяте опит с други приемни семейства;

 

Към кого да се обърнете?

 

ü     Ако все още се колебаете или имате някакви въпроси, свързани с приемната грижа, посетете или се обадете в Областен екип по приемна грижа – Ловеч. Ние ще ви помогнем с информация и всичко друго, което ви е необходимо като подкрепа, за да вземете информираното и правилното за Вас решение.

На територията на Община Тетевен Областен екип по приемна грижа работи с Изнесено работно място!

Можете да ни откриете на адрес:

 гр. Тетевен, ул. „Иван Вазов“ № 42, ет. 3, стая 303

мобилен телефон: 0885 400096

Тетевен

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню