Обява за военна служба

Със заповед № ОХ-978/12.09.2017 г. на министъра на отбраната на Република България са обявявeни 188  вакантни длъжности, които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански училища. Вакантните войнишки длъжности са във военни формирования в градовете Враца, Благоевград, Асеновград, Ямбол, София, Смолян. Кандидатите трябва да отговарят на изискванията по чл.141, ал.1 и ал.6 от ЗОВСРБ.

Във  ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ се подава заявление по образец с приложени към него документи. Длъжностите ще се заемат след провеждане на изпит по физическа подготовка по нормативи на Единния армейски тест, изпит-тест за обща култура и събеседване с кандидатите за времето от 05.02.2018 г. до 16.02.2018 г.. Информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 31тел.068/ 603 973 ; 0886 558 614 , в интернет-страниците на Министерството на отбрана и на Централно военно окръжие и в офис за водене на военен отчет в община Тетевен тел.0678/52333.

Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен -Ловеч – до 07.11.2017 г.

Тетевен

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню