Дирекция 'Бюро по труда" гр. Тетевен обявява следните свободни работни места

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 

ПРОЕКТ  ”ОБУЧЕНИЯ И ЗАЕТОСТ ЗА МЛАДИТЕ ХОРА” 

по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Към 18.09.2017г.

Заявени /свободни работни места за Община Ябланица и гр.Ловеч

Брой
1 Застрахователен брокер-обучение 3
2 Масажист 1
3 Маникюрист 1
4 Общ работник 9

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 

ПРОЕКТ  ”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ” 

по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Към 18.09.2017г.

Заявени /свободни работни места за Община Тетевен

Брой
1 Работник озеленяване 1
2 Юристконсулт 1

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

 Актуални към 18.09.2017 г.

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

Брой
1 Машинен оператор смесване в химически и други сродни на тях процеси /пo трудов договор / 4
2 Биолог, микробиология /пo трудов договор / 2
3 Външен лектор по ИИ – V до VII клас /пo трудов договор / 1
4 Учител по математика и физика V до VII клас /пo трудов договор / 1
5 Външен лектор по музика V до VII клас /пo трудов договор / 1
6 Камериерка /пo трудов договор / 5
7 Шлосер-монтьор /пo трудов договор / 3
9 Биохимик /пo трудов договор / 2
9 Машинен оператор, смесване в химически и други сродни на тях процеси /пo трудов договор / 7
10 Учител, английски език /пo трудов договор / 1
11 Учител по физика и математика /пo трудов договор / 1
12 Учител  БЕЛ /пo трудов договор / 1
13 Учител теория /пo трудов договор / 1
14 Учител френски език /пo трудов договор / 1
15 Учител етика /пo трудов договор / 1
16 Учител теория /пo трудов договор / 1
17 Учител психология /пo трудов договор / 1
18 Учител философия /пo трудов договор / 1
19 Учител изобразително изкуство /пo трудов договор / 1
20 Учител музика /пo трудов договор / 1
21 Учител теория АТТ /пo трудов договор / 1
22 Учител природни науки /пo трудов договор / 1
23 Учител английски език /пo трудов договор / 1
24 Учител физическо възпитание /пo трудов договор / 1
25 Учител математика /пo трудов договор / 1

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА във ФИЛИАЛ ЯБЛАНИЦА

Актуални към 18.09.2017г

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

Брой
1 Учител прогимназиален етап – биология и химия 1

 

Тетевен

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню