Дирекция "Бюро по труда" гр. Тетевен обявява следните свободни работни места

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

 Актуални към 04.09.2017 г.

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

Брой
1 Учител детска градина /пo трудов договор / 2
2 Машинен оператор смесване в химически и други сродни на тях процеси /пo трудов договор / 5
3 Оператор, сепаратор /пo трудов договор / 5
4 Биолог, микробиология /пo трудов договор / 2
5 Външен лектор по ИИ – V до VII клас /пo трудов договор / 1
6 Учител по математика и физика V до VII клас /пo трудов договор / 1
7 Външен лектор по музика V до VII клас /пo трудов договор / 1
8 Камериерка /пo трудов договор / 5
9 Шлосер-монтьор /пo трудов договор / 3
10 Биохимик /пo трудов договор / 2
11 Машинен оператор, смесване в химически и други сродни на тях процеси /пo трудов договор / 7
12 Учител, английски език /пo трудов договор / 1
13 Възпитател /пo трудов договор / 1
14 Учител, английски език /пo трудов договор / 1
15 Чистач-хигиенист /пo трудов договор / 1
16 Готвач /пo трудов договор / 1
17 Учител детска градина /пo трудов договор / 3
18 Учител по физика и математика /пo трудов договор / 1
19 Учител детска градина /пo трудов договор / 1

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 

ПРОЕКТ  ”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ” 

по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Към 04.09.2017г.

 

Заявени /свободни работни места за Община Тетевен

Брой
1 Монтажник 4
2 Инженер производствено планиране, прогнозиране и развитие 1

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 

ПРОЕКТ  ”ОБУЧЕНИЯ И ЗАЕТОСТ ЗА МЛАДИТЕ ХОРА” 

по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Към 04.09.2017г.

 

Заявени /свободни работни места за Община Ябланица

Брой
1 Изпълнител 8

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА във ФИЛИАЛ ЯБЛАНИЦА

 Актуални към 04.09.2017г

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

Брой
2 Учител прогимназиален етап – математика и ИТ с английски език/ по ТД / 1

 

Допълнителна информация може да се получи в Дирекция “Бюро по труда” – гр.Тетевен, ул.”Димитър Благоев” №2а, стая 102, тел. 0678 / 5 21 23

 

Тетевен

Актуално от Общински съвет

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню