Дирекция “Бюро по труда”- гр. Тетевен провежда процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица

Дирекция “Бюро по труда”- гр. Тетевен уведомява работодателите от общините Тетевен и Ябланица, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през септември 2017 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:

  • безработни младежи до 29 г. възраст (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ) - свободни средства – 2122 лв.;
  • безработни лица до 29-год. възраст на непълно работно време (чл. 36а от ЗНЗ)- свободни средства - 1500 лв.;
  • за стажуване безработни лица (чл. 46 от ЗНЗ) - свободни средства - 1628 лв.;
  • безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) - свободни средства - 2062 лв.;
  • продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) - свободни средства - 1001 лв.;

      Обучение на възрастни по чл. 63 от ЗНЗ (по реда на чл. 63 от ППЗНЗ)-3000 лв.

Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от:

  • работодатели от частния сектор (Компонент 1) - свободни средства – 3383  лв.;
  • държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини и читалища, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия (Компонент 2) - свободни средства - 5074 лв.;

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи, в срок от 7 работни дни от публикуване на обявата (в периода от 01.09.2017 г. до 12.09.2017 г., включително).

Допълнителна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” – гр. Тетевен, както и на тел. 0678/52408

Тетевен

Актуално от Общински съвет

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню