ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ набира лекари, медицински сестри и санитарни инструктори

     ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

5500, гр.Ловеч, ул."Д-р Съйко Съев" №31, тел. 068/ 603 973


 Офис за водене на военен отчет в община Тетевен

               5700 гр.Тетевен ул. Иван Вазов № 42 ет.3 тел.0678/52333


ОБЯВА

 

Със заповед № ОХ-772/14.08.2017 г. на министъра на отбраната на Република България са обявявeни 36  вакантни длъжности за лекари, изискващи военно звание капитан и 11 длъжности за медицински сестри и санитарни инструктори, изискващи военно звание старши сержант, които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански училища. Във  ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ се подава заявление по образец с приложени към него документи. Кандидатите трябва да отговарят на изискванията по чл.141, ал.1 и ал.6 от ЗОВСРБ. Длъжностите ще се заемат след провеждане на изпит по физическа подготовка по нормативи на Единния армейски тест и събеседване с кандидатите. Информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 31

тел.068/ 603 973 ; 0886 558 614 , в интернет-страниците на Министерството на отбрана и на Централно военно окръжие и в Офис за водене на военен отчет в община Тетевен

 

Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен -Ловеч – до 29.09.2017 г.

Тетевен

Актуално от Общински съвет

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню