Вакантни длъжности за приемане на военна служба в Национална гвардейска част

              ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ


 Офис за водене на военен отчет в община Тетевен

               5700 гр.Тетевен ул. Иван Вазов № 42 ет.3 тел.0678/52333


 

ОБЯВА

 

Със заповед № ОХ-731/31.07.2017 г. на министъра на отбраната на Република България сa обявявeни  вакантни длъжности за приемане на военна служба в Национална гвардейска част. Във  ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ се подава заявление по образец с приложени към него документи. Кандидатите трябва да са български граждани, физически здрави и психически пригодни, неосъждани,до 28 години .

Информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

 

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 31тел.068/ 603 973 ; 0886 558 614 , в интернет-страниците на Министерството на отбрана и на Централно военно окръжие ,в Офиса за водене на военен отчет в община -Тетевен.

 

Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен -Ловеч - 13.09.2017 г.

Тетевен

Актуално от Общински съвет

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню