Дирекция "Бюро по труда" гр. Тетевен обявява следните свободни работни места

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

 Актуални към 28.08.2017 г.

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

Брой
1 Лекари/по трудов договор/ 2
2 Помощник-директор по АСД /пo трудов договор / 1
3 Учител детска градина /пo трудов договор / 2
4 Учител детска градина /пo трудов договор / 1
5 Машинен оператор смесване в химически и други сродни на тях процеси /пo трудов договор / 5
6 Оператор, сепаратор /пo трудов договор / 5
7 Биолог, микробиология /пo трудов договор / 2
8 Външен лектор по ИИ – V до VII клас /пo трудов договор / 1
9 Учител по математика и физика V до VII клас /пo трудов договор / 1
10 Външен лектор по музика V до VII клас /пo трудов договор / 1
11 Камериерка /пo трудов договор / 5
12 Шлосер-монтьор /пo трудов договор / 3
13 Биохимик /пo трудов договор / 2
14 Машинен оператор, смесване в химически и други сродни на тях процеси /пo трудов договор / 7
15 Помощник-готвач /пo трудов договор / 1
16 Учител, английски език /пo трудов договор / 1
17 Възпитател /пo трудов договор / 1
18 Учител, английски език /пo трудов договор / 1
19 Чистач-хигиенист /пo трудов договор / 1
20 Готвач /пo трудов договор / 1
21 Учител детска градина /пo трудов договор / 3

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 

ПРОЕКТ  ”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ” 

по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Към 28.08.2017г.

Заявени /свободни работни места за Община Тетевен

Брой
1 Монтажник 4
2 Инженер производствено планиране, прогнозиране и развитие 1

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 

ПРОЕКТ  ”ОБУЧЕНИЯ И ЗАЕТОСТ ЗА МЛАДИТЕ ХОРА” 

по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Към 28.08.2017г.

Заявени /свободни работни места за Община Ябланица

Брой
1 Изпълнител 8

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА във ФИЛИАЛ ЯБЛАНИЦА

 Актуални към 28.08.2017г

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

Брой
1 Чистач – хигиенист  / по ТД / 2


Допълнителна информация може да се получи в Дирекция “Бюро по труда” – гр.Тетевен, ул.”Димитър Благоев” №2а, стая 103, тел. 0678 / 5 21 23

Тетевен

Актуално от Общински съвет

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню