Дирекция "Бюро по труда" гр. Тетевен обявява следните свободни работни места

 

 

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

 Актуални към 21.08.2017 г.

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

Брой
1 Лекари/по трудов договор/ 2
2 Мияч съдове/по трудов договор/ 1
3 Помощник-директор по АСД /пo трудов договор / 1
4 Учител детска градина /пo трудов договор / 2
5 Учител детска градина /пo трудов договор / 3
6 Учител детска градина /пo трудов договор / 1
7 Касиер /пo трудов договор / 1
8 Машинен оператор смесване в химически и други сродни на тях процеси /пo трудов договор / 5
9 Оператор, сепаратор /пo трудов договор / 5
10 Биолог, микробиология /пo трудов договор / 2
11 Външен лектор по ИИ – V до VII клас /пo трудов договор / 1
12 Учител по математика и физика V до VII клас /пo трудов договор / 1
13 Учител по история и георграфия V до VII клас /пo трудов договор / 1
14 Външен лектор по музика V до VII клас /пo трудов договор / 1
15 Камериерка /пo трудов договор / 5
16 Шлосер-монтьор /пo трудов договор / 3
17 Биохимик /пo трудов договор / 2
18 Машинен оператор, смесване в химически и други сродни на тях процеси /пo трудов договор / 7
19 Помощник-готвач /пo трудов договор / 1
20 Учител, английски език /пo трудов договор / 1

 

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 

ПРОЕКТ  ”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ” 

по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Към 21.08.2017г.

Заявени /свободни работни места за Община Тетевен

Брой
1 Работник озеленяване 1
2 Монтажник 4
3 Инженер производствено планиране, прогнозиране и развитие 1

 

 

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА във ФИЛИАЛ ЯБЛАНИЦА

Актуални към 21.08.2017г

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

Брой
1 Учител прогимназиален етап  - математика и ИТ   / по  ТД/ 1
2 Педагогически съветник  по / ТД / 1

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА  ПО  НАСЪРЧИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА ЗАЕТОСТ

 Актуални към 21.08.2017 г.

Заявени /свободни работни места за Община ТЕТЕВЕН

Брой
1 барман 1

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 

ПРОЕКТ  ”ОБУЧЕНИЯ И ЗАЕТОСТ ЗА МЛАДИТЕ ХОРА”

по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Към 21.08.2017г.

Заявени /свободни работни местаза Община Ябланица

Брой
1 Изпълнител 8

Допълнителна информация може да се получи в Дирекция “Бюро по труда” – гр.Тетевен, ул.”Димитър Благоев” №2а, стая 105, тел. 0678 / 5 24 08 и филиал Ябланица тел. 06991/29 58

Тетевен

Актуално от Общински съвет

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню