СЪОБЩЕНИЕ с изх. № УТИД--04-31-17/1/15.08.2017 г

      На основание чл. 149, ал. 1 и 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ ), Община Тетевен, отдел УТИД съобщава на заинтересованите лица, че е издадено от Главният архитект на община Тетевен  РС №51/08.08.2017 г. за обект „Реконструкция  на вътрешна водопроводна мрежа в обхвата на квартали  №33, 24, 21, 19, 14, 13, 12, 10, 5 и част от 3- гр. Тетевен, с етапи:

I-ви етап:

- Част от Клон 1 по ул. „Марин Урманов“- от ул. „Мария Удренова“ О.Т.418 до ул. „Емил Марков - DN180/ 138м.;

- Клон 2 – по ул. „Марин Урманов“ от ул. „Усин Керим“ до ул. „Марко  Йончев“ О.Т. 261 – DN 200/ 303,5м., DN180/28м.,  DN 110/125 м.;

- Клон 3 – по ул. „Емил Марков“ - от ул. „Иван Вазов“ О.Т.406 до ул. „Марин Урманов“ – DN 200/114,20м.,

- Клон 4 – по ул. „Лальо Пеев“ - от ул. „Иван Вазов“ О.Т. 404 до ул. „Емил Марков“ О.Т.539- DN 90/56 м.,

- Клон 5 – по ул. „Марко Йончев“- от ул. „Иван Вазов“ О.Т.262 до ул. „Емил  Марков“ О.Т.250- DN 110/79м.;

- Клон 6 - по ул. „Паца Нейкова“ - от ул. „Марин Урманов“ о.т.421 до ул. „Иван Вазов“  о.т. 412 - DN  90/92,70м., 

- Клон 7 – по ул. „Лальо Пеев“- от ул. „Иван Вазов“ О.Т.404 до ул.“Емил Марков“ О.Т.539 - DN 110/66м.,

- Клон 11 – по ул. „Михаил Казначея“ - от ул. „Иван Вазов“ О.Т.396 до ул. „Марин Урманов“ О.Т. 486 - DN 110/51,50м.

II-ри етап

- Част от Клон 1 по ул. „Усин Керим – от ул. „Мария Удренова „ О.Т.260 до ул. „Марин Урманов, по ул. „Мария Удренова, по ул. „Емил Марков“– от ул. „Марин Урманов“ до ул. „Марко Йончев“ – DN180/482.40м.;

- Клон 8 – част от ул. „Усин Керим“ - от пресичането с ул. „Мария Удренова“ до О.Т. 258/край на регулацията/ – DN90/72м.;

- Клон 9 –по ул. „Полковник Орлов“- от ул. „ Иван Фурнаджиев“ О.Т.281 до ул. „Иван Вазов“ О.Т.283 и по ул. „Иван Фурнаджиев“ - от ул. „Емил Марков“  о.т. 211 до ул. „Полковник Орлов“ о.т.281-DN 180/113.10м.;

- Клон 10- по ул. „Емил Марков“ – от  ул. „Лальо Пеев“ до ул. „Иван Фурнаджиев“  и по о.т. 211 – DN 180/491.80м., - Клон 12 – по ул. „Гачо Василков“ - от ул. „Иван Вазов“ О.Т.516 до ул. „Емил Марков „ О.Т.515 – DN90/77.60м.;

- Клон 13 – по ул. „Никола Вапцаров“-  от ул. „Иван Вазов“ О.Т.266 до ул. „Емил Марков“ О.Т. 248, DN90/60м.;

с местоположение: урбанизираната територия на гр. Тетевен, общ. Тетевен, област Ловеч.

        Преписката се намира в стая №103, етаж I на Общинска администрация- Тетевен.

 

Тетевен

Актуално от Общински съвет

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню