Дирекция 'Бюро по труда" гр. Тетевен обявява следните свободни работни места

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

 Актуални към 14.08.2017 г.

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

Брой
1 Лекари/по трудов договор/     2
2 Мияч съдове/по трудов договор/     1
3 Сметосъбирач /по трудов договор/     1
4 Помощник-директор по АСД /пo трудов договор /     1
5 Учител детска градина /пo трудов договор /     2
6 Учител детска градина /пo трудов договор /     3
7 Учител детска градина /пo трудов договор /     1
8 Касиер /пo трудов договор /     1
9 Машинен оператор смесване в химически и други сродни на тях процеси /пo трудов договор /     5
10 Оператор, сепаратор /пo трудов договор /     5
11 Биолог, микробиология /пo трудов договор /     2

 

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 

ПРОЕКТ  ”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ” 

по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Към 14.08.2017г.

Заявени /свободни работни места за Община Тетевен

Брой
1 Работник озеленяване 1
2 Монтажник 4
3 Инженер производствено планиране, прогнозиране и развитие 1
4

Асистент - продавач

         

1

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 

ПРОЕКТ  ”ОБУЧЕНИЯ И ЗАЕТОСТ ЗА МЛАДИТЕ ХОРА” 

по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Към 14.08.2017г.

Заявени /свободни работни места за Община Ябланица и Тетевен

Брой
1 Работник,озеленяване 7
2 Общ работник 7
3 Общ работник 27

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА  ПО ПРОГРАМИ ПО ЗНЗ

 Актуални към 14.08.2017 г.

Заявени /свободни работни места за Община  ТЕТЕВЕН

Брой
1 ОБЩ РАБОТНИК 1

Допълнителна информация може да се получи в Дирекция “Бюро по труда” – гр.Тетевен, ул.”Димитър Благоев” №2а, стая 105, тел. 0678 / 5 24 08 и филиал Ябланица тел. 06991/29 58

Тетевен

Актуално от Общински съвет

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню