График на заседанията на комисията по землища във връзка с предстоящата кампания по изготвяне на споразумения за ползване на земеделските земи за стоп.2017/2018 г.

                     СЪОБЩЕНИЕ
 Община Тетевен уведомява земеделските стопани, че във връзка с предстоящата кампания по изготвяне на споразумения за ползване на земеделските земи за стоп.2017/2018 г. е изготвен график на заседанията на комисията по землища:

 Землище с. Гложене - на 17.08.2017 г. от 10:00 часа
 Землище с. Градежница - на 18.08.2017 г. от 10:00 часа
 Землище с. Български извор - на 21.08.2017 г. от 10:00 часа
 Землище с. Малка Желязна - на 22.08.2017 г. от 10:00 часа
 Землище с. Галата - на 23.08.2017 г. от 10:00 часа
 Землище с. Голям извор    - на 24.08.2017 г. от 10:00 часа
 Заседанията ще се провеждат в общинска служба по земеделие гр. Тетевен, ул."Димитър Благоев" №2А. Същите са публични и на тях могат да присъстват представители на собствениците и на ползвателите и други заинтересовани лица.

Тетевен

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню