Дирекция 'Бюро по труда" гр. Тетевен обявява следните свободни работни места

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 

ПРОЕКТ  ”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ” 

по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Към 01.08.2017г.

Заявени /свободни работни места за Община Тетевен

Брой
1 Работник озеленяване 1
2 Салонен управител 1
3 Монтажник 4
4 Инженер производствено планиране, прогнозиране и развитие 1

 

 

 

 

 

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 

ПРОЕКТ  ”ОБУЧЕНИЯ И ЗАЕТОСТ ЗА МЛАДИТЕ ХОРА” 

по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Към 01.08.2017г.

Заявени /свободни работни места за Община Ябланица

Брой
1 Работник-копач,канали и изкопи 1
2 Работник,озеленяване 7
3 Общ работник 7

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

 Актуални към 01.08.2017 г.

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

Брой
1 Лекари/по трудов договор/ 2
2 Администратор хотел /по трудов договор/ 1
3 Готвач /по трудов договор/ 2
4 Работник поддръжка /по трудов договор/ 1
5 Сервитьор /по трудов договор/ 3
6 Сметосъбирач /по трудов договор/ 3
8 Помощник-директор по АСД /пo трудов договор /     1
9 Тапицер /пo трудов договор /     1

Тетевен

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню