СЪОБЩЕНИЕ

Община Тетевен напомня на гражданите, че съгласно разпоредбите на чл.46 от Наредбата за опазване на обществения ред и сигурност на гражданите на територията на община Тетевен всички зони за платено паркиране се определят с Решение на Общинския съвет. Зоните са валидни в работни дни от 8:00 до 17:00ч. и в събота- от 8:00 до 14:00ч. Таксите за платено паркиране са определени с Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Тетевен. Регламентираните варианти за ползване на паркоместа  са :

  • Индивидуално таксуване /заплаща се на място/ : 1 лв. за час и 2 лв. за ден;
  • Абонаментна такса /заплаща се в Общинския център за услуги и информация на граждани/: месечен абонамент – 25 лв. или шестмесечен абонамент – 80 лв.

Във връзка с изпълнение на мерки за регламентирано ползване на общински паркинг- зона за платено паркиране, находящ се на ул. „Христо Ботев“, гр. Тетевен, през м. май и юни беше извършена проверка по изпълнение разпоредбите на  Наредбата за опазване на обществения ред и сигурност на гражданите и Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Тетевен.

При тези проверки беше констатирано системно неплащане и отказ от плащане на регламентираните такси от ползватели на паркоместа и ползване на зоната за платено паркиране без правно основание, в случая платена такса.

Съгласно чл. 57 от Наредбата за опазване на обществения ред и сигурност на гражданите на територията на община Тетевен санкциите за  неправомерно ползване на общински терени – зони за платено паркиране са:

  1. За физически лица- от 30 до 200 лв.,
  2. За юридически лица- от 300 до 1500 лв.

При повторно нарушение:

  1. За физически лица- от 200 до 1000 лв;
  2. За юридически лица- от 1500 до 3000 лв.

Съгласно чл.53, ал.2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Тетевен за системно неплащане на определените в Наредбата такси санкциите са  от 50-200 лв., а при повторно нарушение: от 100-500лв.

            Контролът по изпълнение разпоредбите на двете наредби ще продължи , вкл. и с участието на органите на МВР, като за констатираните нарушения ще бъдат съставяни актове.

Община Тетевен

Тетевен

Актуално от Общински съвет

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню