Съобщение относно разлепването на плакати, реклами, некролози по стени и огради, дървета, стълбове и други съоръжения

Община Тетевен напомня на гражданите, че съгласно разпоредбите на чл.9, т. 4 от Наредбата за опазване на обществения ред и сигурност на гражданите на територията на община Тетевен е забранено разлепването на плакати, реклами, некролози по стени и огради, дървета, стълбове и други съоръжения /вкл. спирки на градския транспорт/. Това може да става само на определените за целта места.

Поставените табла за некролози се намират на следните места в гр. Тетевен:

-          При моста за „Воловиите“;

-          Зелената площ на ул. „1-ви ноември“;

-          Зелената площ при бивша сграда на ДСК;

-          Пл. „Баба Вайка“;

-          В началото на ул. „П. Страшния“ откъм пазара;

-          Началото на ул. Ив. Фурнаджиев“ / зад бившата баня/;

-          Градинката при паметника- ул. „Баньо Маринов“;

-          При каменния мост за кв. Пеновото;

-          На ул. “ Бели Вит“;

-          Пред блок „Абаджиев“- ул. „П. Страшния“ №31

Поставените табла за афиши, плакати са :

-          На пл. Сава Младенов- срещу НЧ „Съгласие- 1869“;

-          На пл. Сава Младенов- срещу музея;

-          В зелената площ срещу до ДСК;

-          В зелената площ при моста за Автогарата;

-          На спирката срещу търговската сграда в кв. Полатен

Съгласно чл. 57 от Наредбата за опазване на обществения ред и сигурност на гражданите на територията на община Тетевен санкциите за тези нарушения са:

  1. За физически лица- от 30 до 200 лв.,
  2. За юридически лица- от 300 до 1500 лв.

При повторно нарушение:

  1. За физически лица- от 200 до 1000 лв.
  2. За юридически лица- от 1500 до 3000 лв.

Община Тетевен

Тетевен

Актуално от Общински съвет

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню