Обява - военна служба

Със заповед № ОХ-391/24.04.2017 г. на министъра на отбраната на Република България сa обявявeни 2  вакантни длъжности за ОФИЦЕРИ и 3 вакантни длъжности за СЕРЖАНТИ в НВУ „Васил Левски”-гр.В.Търново за приемане на военна служба на лица, които са изпълнявали военна служба. Във  ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ се подава заявление по образец с приложени към него документи. Кандидатите трябва да имат образование, военно звание и придобита военна отчетна специалност, съгласно заповедта. Да не са по възрастни от 50 години. Да не са минали повече от 10 години от датата на освобождаването им от военна служба (кадрова военна служба).

Длъжностите ще се заемат след провеждане на изпити по физическа подготовка по нормативи на Единния армейски тест и събеседване с кандидатите за времето от 26.06. до 30.06.2017 година в Национален военен университет „Васил Левски”-гр.В.Търново. Информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ТЕТЕВЕН

гр. Тетевен, Общинска администрация ул.Иван Вазов 42 етаж 3, тел.0678/52333

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 31

тел.068/ 603 973 ; 0886 558 614 , в интернет-страниците на Министерството на отбрана и на Централно военно окръжие

Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен -Ловеч - 09.06.2017 г.

Тетевен

Актуално от Общински съвет

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню