СПИСЪК с допуснатите до конкурсa кандидати за заемане на длъжността „ДИРЕКТОР” на детска ясла „Щастливо детство” гр.Тетевен:

СПИСЪК

С допуснатите до конкурсa кандидати за заемане на длъжността „ДИРЕКТОР” на детска ясла „Щастливо детство” гр.Тетевен: 

1. Йорданка Маринова Иванова

2. Ирена Христова Иванова

Конкурсът ще се проведе на 16.05.2017 г. от 11:00 часа, в сградата на Община Тетевен, гр. Тетевен, пл. „Сава Младенов“ 9, етаж ІІ, в стая  217.  

 

Борис Врабевски

Зам.-кмет на Община Тетевен

Председател на комисията

Тетевен

Актуално от Общински съвет

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню