Стипендии от Ромски Образователен Фонд

За тринадесети път Ромският образователен фонд/Стипендиантски програми (Roma Education Fund/Scholarship programs) обявява конкурс по Програмата за стипендии за студенти от ромски произход, РМУСП /RMUSP/.

Стипендиите са насочени към Ромски студенти в бакалавърска, магистърска степен или докторантура.

Краен срок за кандидастване е 30 Април!

Подробности вижте тук.

Тетевен

Актуално от Общински съвет

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню