Стартира нов етап по набиране на заявки от работодатели по схема „Младежка заетост”

     Агенцията по заетостта, в качеството си на Конкретен бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 2014BGО5М90PО01-1.2014.001 – „Младежка заетост” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., стартира нов етап по набиране на заявки от работодатели за разкриване на свободни работни места.

     Заявки могат да подават работодатели от реалния сектор, както и органи на изпълнителната власт съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация, общинските предприятия по чл. 52 от Закона за общинската собственост, органите на централната администрация на изпълнителната власт и териториалните им структури, съгласно чл. 38 от Закона за администрацията.

      Работодателите могат да осигуряват заетост за младежи посредством стажуване и обучение по време на работа. Изключение правят органите на централната администрация на изпълнителната власт и териториалните им структури, които могат да заявят свободни работни места само за стажуване при работодател за младежи със завършено висше образование. В кръга на допустимите работодатели не са включени териториалните органи на изпълнителната власт в лицето на областните управители и съответно областната администрация.

        Работодателите могат да подават заявки за разкриване на свободни работни места за младежи с регистрация в Дирекции „Бюро по труда”, на територията на цялата страна до изчерпване на финансовия ресурс. Постъпилите заявки ще се обработват по реда на тяхното подаване.

    Допълнителна информация, както необходимите документи за кандидатстване, може да изтеглите от официалния сайт на Агенцията по заетостта с адрес www.az.government.bg

За информация и подаване на заявки – стая 102 на Дирекция „Бюро по труда” гр.Тетевен

Тетевен

Актуално от Общински съвет

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню