За вас, работодатели

Агенция по заетостта

Дирекция “Бюро по труда”-Тетевен

Уведомява работодателите от общините Тетевен и Ябланица, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през м. април 2017г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат: Средства в лв.
  • безработни младежи до 29 г. възраст   (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ)
8135
  • безработни лица до 29-год. на непълно работно време (чл. 36а от ЗНЗ)
2500
  • безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ)
4406
  • безработни лица с трайно намалена работоспособност на пълно или непълно работно време (чл. 52 от ЗНЗ)
2628
  • безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ)
2334
  • безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ)
3307
  • продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ)
2285
  • безработни на "зелени работни места" (чл. 55д от ЗНЗ)
2407
Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от: 15327
  • работодатели от частния сектор и читалища (Компонент 1)
6131
  • държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия (Компонент 2)
9196

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в срок от 7 работни дни от публикуване на обявата на 19 април 2017г. (в периода от 20 април до 28 април 2017 г., включително).

Допълнителна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” - Тетевен, както и на тел. 0678/5 24-08

Тетевен

Актуално от Общински съвет

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню