Община Тетевен организира на 22.03.2017г. и на 24.03.2017г. доброволческа залесителна кампания

Във връзка с предстоящата Седмица на гората - 1.04. - 10.04.2017г. , Община Тетевен организира на 22.03.2017г. и на 24.03.2017г. доброволческа залесителна кампания за възстановяване на общинска гора в м. „Мало Брязово“, в териториалния обхват на ТП ДСГ Черни Вит - с. Дивчовото за залесяване на 2600 бр. дъбови фиданки.

Кампанията се организира в партньорство с Държавно лесничейство, с. Черни Вит и Общинския консултативен съвет по въпросите на младежта, като дейност  в изпълнение на Общинската програма за младежта , Оперативна цел 4. – „Привличане на младите хора в доброволчески акции, обществени инициативи, екологични мероприятия, възпитание на съпричастност и обществена ангажираност“. Младежкото участие е и част от предварителните дейности по реализация на проект „Общо бъдеще чрез образование и развитие“, с който Община Тетевен  кандидатства за финансиране по програма Ladder, осъществявана от Националното сдружение на общините в Република България.

Гражданите, които желаят да се включат в залесителните мероприятия могат да заявят участие на тел. 0678/ 52200, в. 234 или 0678/52200,  в. 237 до 17 ч. на  21.03.2017г.

Тетевен

Актуално от Общински съвет

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню