Съобщение относно безстопанствените кучета на територията на община Тетевен

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 

 

По повод  увеличаващите се случаи на обществено недоволство, провокирано от наличието на безстопанствени кучета, ръководството на Община Тетевен счита за нужно да запознае гражданите на общината с мерките  предприемани за решаване на този въпрос.

Осъзнавайки сериозността на проблема община Тетевен е предприела конкретни мерки в рамките на съществуващото законодателство с насока неговото разрешаване, а имено:

1. Многократно е търсено съдействие от организации за защита на животните за провеждане на кампании за кастрация, маркиране и ваксиниране на кучета, и за настаняване в приют.

2. Организирана е съвместна кампания с немска организация за защита на животните за безплатна кастрация на домашни кучета и котки, която ще се проведе за времето 14.03.-17.03.2017 г..  Един от стимулите за стопаните да кастрират и чипират домашните си любимци е освобождаването от такса за кастрираните кучета. В тази кампания общината участва със закупуване на необходимите за манипулацията консумативи.

3.Сериозно се обмисля  възможността за създаване на приют за кучета на територията на общината чрез партньорство с имащи опит в тази област орагнизации за защита на животните и ветеринарни лекари, като през последната година са водени разговори с други приюти и са правени проучвания за необходимите за тази цел разходи. Последната среща беше проведена на 07.03.2017 г. с представители на приют в гр. Плевен. Освен финансов проблемът е и технически - липсата на този етап на подходящ общински терен, където да се изгради приюта.

Освен това повечето съществуващи приюти в страната действат на принципа залавяне, кастрация и ваксиниране, и след кратък престой се връщат отново по местата на залавяне, което към настоящия момент е практика на общината. През 2016 г. за тази дейност са изразходвани 24 хил. лв., а през 2017 г. предвидената сумата е в размер на 30 хил. лв..

Проведените с експертите срещи потвърдиха съществуващите проблеми за увеличаване на популацията:

-наличието на безотговорни стопани, които недобросъвестно развъждат своите домашни любимци и не осъществяват необходимия контрол, оставяйки ги да се движат свободно из улиците на града

-храненето на животните на обществени места

Като основен извод в тези срещи се очерта разбирането, че без подкрепата на всички граждани, които да проявят отговорност и разбиране по отношение на домашните любимци и безстопанствените кучета каквито и мерки да предприеме общината те няма да имат значим резултат.  

 

 

 

С уважение,

ОБЩИНА ТЕТЕВЕН

14.03.2017  г.

Тетевен

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню